گزارش تصویری

گزارش تصویری ا اردوی دریاچه تار _ سال ۹۳

گزارش تصویری ا اردوی دریاچه تار _ سال 93
...

گزارش تصویری ا اردوگاه شهدا خرما کلا _ سال ۹۴

گزارش تصویری ا اردوگاه شهدا خرما کلا _ سال 94
...

گزارش تصویری ا اردوی نکا _ روستای فریمک_ سال ۹۷

گزارش تصویری ا اردوی نکا _ روستای فریمک_ سال 97
...

گزارش تصویری ا بازدید از آسایشگاه جانبازان _ سال ۹۵

گزارش تصویری آ بازدید از آسایشگاه جانبازان _ سال 95
...

گزارش تصویری ا دیدار با خانواده شهدا _ سال ۹۷

گزارش تصویری ا دیدار با خانواده شهدا _ سال 97
...

گزارش تصویری ا ایستگاه صلواتی عید غدیر _ سال ۹۵

گزارش تصویری ا ایستگاه صلواتی عید غدیر _ سال 95
...

گزارش تصویری ا افتتاحیه مدرسه علمیه دارالحکمه(۲) سال ۹۳

گزارش تصویری ا افتتاحیه مدرسه علمیه دارالحکمه(2) سال 93
...

گزارش تصویری ا افتتاحیه مدرسه علمیه دارالحکمه(۱) سال ۹۳

گزارش تصویری ا افتتاحیه مدرسه علمیه دارالحکمه(1) سال 93
...

گزارش تصویری ا بازدید از مجموعه گنبد مینا سال ۹۳

گزارش تصویری بازدید از مجموعه گنبد مینا سال 93
...

گزارش تصویری ا مراسم آیین افتتاحیه مدرسه علمیه دارالحکمه (۲) سال ۹۲

گزارش تصویری مراسم آیین افتتاحیه مدرسه علمیه دارالحکمه سال 92
...

گزارش تصویری ا افتتاحیه مدرسه علمیه دارالحکمه (۱) سال ۹۲

گزارش تصویری آیین افتتاحیه مدرسه علمیه دارالحکمه سال 92
...