برنامه های معاونت تبلیغ

اخبار حوزه ا چهارمین دوره پذیرش مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمه

  بسم الله الرحمن الرحیم چهارمین دوره پذیرش مرکز تخصصی تبلیغ درالحکمه (ویژه برادران) با مسئولیت استاد پناهیان و مدیریت استاد برادران   شرایط ثبت نام :  اتمام سطح یک برای متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی  اتمام سطح دو برای متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد...